Stichting KanZ Heerhugowaard is een kleine en vernieuwende onderwijs- en zorgaanbieder. Wij bieden onderwijs en zorg aan kinderen (4 tot 14) met een (meervoudige) beperking. 

We richten ons op drie gebieden;

1. Leren: In september 2015 zijn we gestart met een Samen naar School klas, de KanZ-klas, in Montessorischool Heerhugowaard. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is het mogelijk geworden om de kinderen uit onze KanZ-klas in te schrijven bij deze basisschool. Hierdoor zijn onze kinderen leerplichtig en kunnen we aanspraak maken op onderwijsfinanciering.

Stichting KanZ verzorgt naast het onderwijs in de KanZ-klas ook de zorg die onze kinderen dagelijks nodig hebben. Deze aanvullende zorg kan middels een PGB gefinancierd worden. 

2. Logeren: Sinds september 2014 organiseert Stichting KanZ (toen nog onder de naam Villa Vrolijk) unieke logeerweekenden. 

De logeerweekenden worden volledig uit het PGB van de deelnemers betaald. 

3. Leven: Wij streven ernaar om in de toekomst een klneinschalige woonvorm te realiseren. 

 

Onze missie
Kansen, onderwijs en zorg bieden in een samenleving van mensen met en zonder (meervoudige) beperkingen op het gebied van leven, leren en logeren.

Onze visie
Stichting KanZ hecht veel waarde aan kleinschaligheid. Dat wil zeggen; kleine groepen, veel individuele aandacht, kleine organisatie en een hoge personeelsbezetting. De organisatie werkt efficiënt en heeft korte lijnen naar de medewerkers.

Daarbij streeft stichting KanZ naar een inclusieve samenleving waarin plaats is voor iedereen.

Doelstellingen
Stichting KanZ stelt zich ten doel: 

  • Het bieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie in de vorm van onderwijs en zorg aan kinderen met (meervoudige) beperkingen.

  • Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen mensen met en zonder (meervoudige) beperkingen.

  • Het verschaffen van woongelegenheid voor (jong) volwassen met (meervoudige) beperkingen.

  • Het organiseren van begeleide logeerweekenden voor kinderen met (meervoudige) beperkingen.

Dat doet Stichting KanZ door: 

  • Het vormen van een klas met kinderen met (meervoudige) beperkingen binnen een reguliere basisschool.

  • Het organiseren van begeleide logeerweekenden voor kinderen met (meervoudige) beperkingen.

  • Het (laten) oprichten en in stand houden van een zorgwoning.