Stichting KanZ is een nieuwe zorgaanbieder in de gemeente Heerhugowaard en houdt zich bezig met het verlenen van zorg aan kinderen (in het geval van leren en logeren) en (jong)volwassenen (bij wonen) met een (meervoudige) beperking door middel van 3 deelprojecten. KanZ Leven (ons toekomstige woonproject), KanZ Leren (een ontwikkelingsgerichte dagbestedinggroep of leergroep) en KanZ Logeren (een uniek logeerproject).

 

Onze missie
Kansen en zorg bieden in een samenleving van mensen met en zonder (meervoudige) beperkingen op het gebied van leven, leren en logeren.

Onze visie
Stichting KanZ hecht veel waarde aan kleinschaligheid. Dat wil zeggen; kleine groepen, veel individuele aandacht, kleine organisatie en een hoge personeelsbezetting. De organisatie werkt efficiënt en heeft korte lijnen naar de medewerkers.

Daarbij streeft stichting KanZ naar een inclusieve samenleving waarin plaats is voor iedereen.

Doelstellingen
Stichting KanZ stelt zich ten doel: 

  • Het bieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met (meervoudige) beperkingen.

  • Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen mensen met en zonder (meervoudige) beperkingen.

  • Het verschaffen van woongelegenheid voor (jong) volwassen met (meervoudige) beperkingen.

  • Het organiseren van begeleide logeerweekenden voor kinderen met (meervoudige) beperkingen.

Dat doet Stichting KanZ door: 

  • Het vormen van een klas met kinderen met (meervoudige) beperkingen binnen een reguliere basisschool.

  • Het organiseren van begeleide logeerweekenden voor kinderen met (meervoudige) beperkingen.

  • Het (laten) oprichten en in stand houden van een zorgwoning.