KanZ-leren

Op 1 september 2015 zijn wij van start gegaan met een ontwikkelingsgerichte dagbestedingsgroep (leergroep) in een eigen lokaal in de Montessorischool Heerhugowaard. Wij willen kinderen met een (meervoudige) beperking de mogelijkheid bieden om naar school te gaan in hun eigen omgeving en op te groeien met de kinderen uit de buurt.

Wij willen een school zijn die leert dat in principe niemand wordt buitengesloten en de kinderen voorbereidt op een samenleving waarin niemand wordt uitgesloten.

Wij doen dit door passende zorg en ontwikkelingsstimulatie te bieden en daarnaast te zorgen voor dagelijkse contactmomenten met de leerlingen van de basisschool.

Wij bieden de kinderen met een (meervoudige) beperking alle kansen op ontwikkeling. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van het kind en niet van de beperkingen. Doordat we gevestigd zijn in een reguliere basisschool en er veel contact is tussen onze deelnemers en de basisschoolleerlingen, wordt de integratie gewaarborgd. De school en ons eigen lokaal bieden een rijke en uitdagende omgeving. We proberen om een dag op onze groep zoveel mogelijk volgens het "schoolse" dagritme te laten verlopen.

We werken op onze leergroep volgens de Plancius leerlijnen (leerlijnen uit het speciaal onderwijs voor kinderen met EMB of ZMLK-niveau), waarbij we aansluiten bij de cognitieve mogelijkheden van elk individueel kind.
Op onze leergroep zal elke dag een bevoegd leekracht (groepsleid(st)er) aanwezig zijn.
De groepsleid(st)er wordt ondersteund door zorgmedewerkers en therapeuten.

Voor wie is KanZ-leren?

De ontwikkelingsgerichte dagbestedingsgroep biedt plaats aan maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar met een (meervoudige) beperking.
De kinderen die wij zorg en ondersteuning bieden hebben vaak een (meervoudige) beperking en zijn kwetsbaar binnen diverse ontwikkelingsgebieden. De kinderen hebben een sterk verminderde tot totale afwezige zelfredzaamheid en hebben voortdurend toezicht nodig. Daarbij leidt het verminderde vermogen tot non-verbale en verbale communicatie in de dagelijkse zorg en ondersteuning tot communicatieproblemen. Vanwege hun beperking hebben de kinderen een grote ontwikkelingsachterstand op cognitief gebied.
Voor onze leergroep geldt dat de kinderen een (tijdelijke) ontheffing van de leerplicht hebben.

Voor deelname aan onze KanZ-klas hebben de kinderen een geldende PGB-indicatie voor begeleiding en persoonlijke verzorging nodig.

De tarieven voor deelname kunt u bij ons opvragen.

Samenwerking met de school

Onze leergroep is gevestigd in een Montessorischool. De uitgangspunten en visie van deze school sluiten heel goed aan bij die van de stichting. Een gevleugelde uitspraak van Maria Montessori (grondlegger van het Montessorionderwijs) is: "Help mij het zelf te doen". Een prachtig uitgangspunt waar wij ons maar al te graag bij aansluiten!

Wij geloven in het principe dat kinderen zich het best ontwikkelen in een uitdagende en rijke omgeving, waar kinderen met en zonder beperking van elkaar en met elkaar kunnen leren. Daarom maken we (vaste) afspraken met de leerkrachten van de basisschool over het contact tussen de kinderen van onze leergroep en de leerlingen van de basisschool.
We gaan hierbij altijd uit van de interesses en mogelijkheden van onze kinderen. Zo zal het ene kind dolgelukkig worden van de wekelijkse muzieklessen of voorleesmomenten in groep 5 en zal een ander kind liever knutselen, een werkje doen bij of spelen met de kleuters.

 

Wilt u meer informatie? Mail ons: stichtingkanz@gmail.com