Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het dagelijks bestuur en de dagelijkse leiding van de stichting en neemt daarbij de statutaire bevoegdheden van de Raad van Bestuur in acht. Bij de Raad van Bestuur berusten alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet statutair aan de Raad van Toezicht voorbehouden zijn.

De Raad van Bestuur zal verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht over haar beleid, activiteiten en financiële situatie

De Raad van Bestuur bestaat op dit moment uit twee leden:

Christiaan Kwint -Voorzitter Raad van Bestuur en oprichter Stichting KanZ Heerhugowaard

Marieke Bol - Lid Raad van Bestuur en oprichter Stichting KanZ Heerhugowaard 

 

Christiaan Kwint (Voorzitter Raad van Bestuur)

In maart 2015 heeft Christiaan, samen met Marieke het initiatief genomen voor de oprichting van Stichting KanZ.

Hij was van 2008 tot 2014 wethouder in de gemeente Heerhugowaard en was daarvoor werkzaam als jongerenwerker in de gemeente Schagen.
Hij zet zich momenteel in als gemeenteraadslid en neemt de dagelijkse zorg voor zijn meervoudig gehandicapte zoon op zich.


Op dit moment is Christiaan in dienst van de stichting voor anderhalf uur per week

Als voorzitter van de Raad van Bestuur is Christiaan o.a. belast met de volgende taken:


het onderhouden van netwerkcontacten
overleggen met Samenwerkingspartners
het creëren en onderhouden van politiek draagvlak
het verzorgen van netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken
- het geven van lezingen en voorlichting
- het opstellen en afsluiten van overeenkomsten met personeel en samenwerkingspartners 
het controleren van de uitgaven

Marieke Bol(Lid Raad van Bestuur)

Marieke is als mede-oprichter van de stichting dagelijks betrokken bij de organisatie. Naast haar werkzaamheden als leerkracht vervult ze als Lid van de Raad van bestuur de dagelijkse leidinggevende taken. 

Haar taken bestaan uit: 

- het leidinggeven aan het team van onderwijs- en zorgcollega's

- het onderhouden van contact met de therapeuten en direct bij de kinderen betrokken instanties

- het onderhouden van contact met ouders

- zorgdragen voor de dagelijkse administratie, registratie en verantwoordingen