KanZ projecten

KanZ leren

Bijna alle kinderen gaan tot hun twaalfde jaar naar dezelfde basisschool. Meestal is deze school ook in de buurt waar ze wonen, zodat zij binding krijgen met de buurt en sociale interactie met hun leeftijdsgenoten. Voor kinderen met een (meervoudige) beperking is dat vaak anders. Zij gaan naar scholen (ver) weg van hun woonomgeving en hebben nauwelijks contact met kinderen zonder beperkingen buiten hun gezin. Door kinderen, met en zonder beperkingen, dagelijks bij elkaar te laten zijn, zal deze vervreemding minder worden.

 
   

Voor een optimale ontwikkelingsstimulatie past in de visie van Stichting KanZ dan ook een hoge bezetting en goede kwaliteit van de pedagogische medewerkers. Er zal veel ruimte zijn voor individuele benadering van de kinderen en om maatwerk te leveren.

Kinderen met een (meervoudige) beperking kunnen profiteren van de voorbeeldfunctie van de andere kinderen van school. Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines zoals; Fysiotherapie, Logopedie, Muziektherapie en Creatieve Therapie.

 

KanZ logeren

Tijdens de logeerweekenden staan natuurbeleving, ontspanning, plezier, een passend aanbod van activiteiten, individuele aandacht, liefdevolle verzorging en voortdurend toezicht op onze deelnemende kinderen, centraal. De ervaren logeerbegeleid(st)ers zorgen er voor dat de logeerweekenden voelen als een soort van ‘minivakantie’, waardoor de kinderen niet moe en overprikkelt thuiskomen van het logeerweekend, maar juist volledig tot rust gekomen, ontspannen en met hernieuwde energie. We werken met kleine groepen van twee kinderen met een-op-een begeleiding.

 

KanZ leven (wonen)

In het toekomstige kleinschalige wooninitiatief staat privacy en de individuele (woon)behoefte van de bewoners centraal. Al onze bewoners krijgen een eigen kamer, die samen met betrokkenen, naar eigen smaak en inzicht kan worden ingericht. Wij vinden het belangrijk dat er een mogelijkheid is om iemand te laten logeren. De kamers moeten een fijne plek zijn, waar je kunt zijn zonder gebruik te hoeven maken van de gemeenschappelijke woonkamer.

Daarnaast bieden we onze bewoners de ruimte en gelegenheid om elkaar op te zoeken en gezamenlijk te verblijven in de huiselijke sfeer van de woonkamer en tuin.

Uiteraard speelt ruimte een rol, maar in dit kleinschalig wooninitiatief is de inrichting en passende en persoonlijke zorg nog belangrijker.

We streven naar een veilige woon- en leefomgeving waarin onze bewoners zich veilig en vrij kunnen bewegen. Daarnaast willen we een open en uitnodigende plek zijn voor familie, vrienden, andere betrokken en mensen uit de buurt.

Mensen voelen zich goed als hun welzijn goed geregeld is en ze zich ergens thuis, op hun gemak en gezien voelen, de behoefte aan zorg neemt dan af.

Bij grootschaliger instellingen gaat de knusheid en huiselijkheid vaak verloren door de massaliteit. De bewoners kunnen in onvoldoende mate tot rust komen binnen de instelling. En in plaats van het welbehagen van de bewoners staan regels en (veiligheids)eisen voorop.

Wij willen dat onze bewoners hun leven kunnen leven zoals dat bij hen past, in een omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en ontdekken.