• Leren

  • Logeren

  • Leven

KanZ projecten

KanZ leren - onderwijs op maat in de KanZ-klas

Samen naar School

Bijna alle kinderen gaan tot hun twaalfde jaar naar dezelfde basisschool. Meestal is deze school ook in de buurt waar ze wonen, zodat zij binding krijgen met de buurt en sociale interactie met hun leeftijdsgenoten. Voor kinderen met een (meervoudige) beperking is dat vaak anders. Zij gaan naar scholen (ver) weg van hun woonomgeving en hebben nauwelijks contact met kinderen zonder beperkingen buiten hun gezin. Door kinderen, met en zonder beperkingen, dagelijks bij elkaar te laten zijn, zal deze vervreemding minder worden.

Op dit moment bieden we dagelijks onderwijs aan 6 kinderen met uiteenlopende beperkingen en zorgvraag. We werken hiervoor samen met de Montessorischool Heerhugowaard (http://deblauweloper.nl/deblauweloper/pages/home-montessorischool-heerhugowaard.php) en De Blauwe Loper (http://www.deblauweloper.nl/). Kinderen uit de KanZ-klas worden ingeschreven als leerling van de Montessorischool en zijn hiermee officieel leerplichtig. Het onderwijs- én zorgaanbod wordt uitgevoerd door stichting KanZ. 

Voor een optimale ontwikkeling en onderwijs op maat, garanderen wij een hoge personele bezetting en goede kwaliteit van zowel het onderwijs personeel als de zorgmedewerkers. We streven naar dagelijks 3 tot 4 vaste medewerkers op de groep (1 op 1 1/2).  Er zal veel ruimte zijn voor individuele benadering van de kinderen en om maatwerk te leveren.

Kinderen met een (meervoudige) beperking kunnen op onze school dagelijks  profiteren van het contact met de andere kinderen van school. Hierdoor ontstaan dagelijks leerzame en leuke momenten.

Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines zoals; Fysiotherapie, Logopedie, Ergotherapie en Muziektherapie, die de kinderen op de groep kunnen behandelen indien nodig. 

 

KanZ logeren - een zorgeloos weekend voor thuis én uit

Tijdens de logeerweekenden staan natuurbeleving, ontspanning, plezier, een passend aanbod van activiteiten, individuele aandacht, liefdevolle verzorging en voortdurend toezicht op onze deelnemende kinderen, centraal.

 

We verblijven tijdens deze weekenden in een aangepast vakantiehuisje in Hoenderloo, midden in de prachtige omgeving van de Veluwe.

De ervaren logeerbegeleid(st)ers zorgen er voor dat de logeerweekenden voelen als een soort van ‘minivakantie’, waardoor de kinderen niet moe en overprikkelt thuiskomen van het logeerweekend, maar juist volledig tot rust gekomen, ontspannen en met hernieuwde energie. Hiermee wordt het thuisfront even ontlast van de dagelijkse zorg.

We werken met kleine groepen van twee tot drie kinderen met een-op-een begeleiding.

 

KanZ leven - Onze woondroom

We dromen van het realiseren van een kleinschalige woonvorm, passend in onze visie. In het toekomstige kleinschalige wooninitiatief staat, naast liefdevolle zorg en aandacht, de privacy en de individuele (woon)behoefte van de bewoners centraal.

Wij willen dat onze bewoners hun leven kunnen leven zoals dat bij hen past, in een omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en ontdekken.