Marieke Bol (Leerkracht)

Marieke is als één van de initiatiefnemers vanaf het begin betrokken bij stichting KanZ Heerhugowaard. Zij is opgeleid als Montessori-leidster (Montessori PABO) en heeft 8 jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt.
Na de geboorte van haar jongste zoon Kamil, die een meervoudige beperking heeft, is zij gestopt met het werken op school. Naast het zorgen voor Kamil heeft ze zich in die periode, via diverse trainingen en opleidingen, laten omscholen binnen de zorg.

Marieke is momenteel full-time werkzaam voor Stichting KanZ, waarvan 3 1/2 dag als leerkracht in de KanZ-klas. Daarnaast vervult ze aanvullende taken als lid van de Raad van Bestuur. 

Marieke: “Zowel vanuit mijn professionele achtergrond als vanuit mijn persoonlijke ervaring als moeder van een zorgintensief kind weet ik hoe belangrijk het is om de zorg voor kinderen goed geregeld te hebben. Ik ga daarbij altijd uit van de individuele behoefte van het kind en van zijn of haar mogelijkheden. Want ieder kind heeft recht op onderwijs, de juiste begeleiding en verzorging. Ook als dit niet ‘vanzelf’ gaat."

Jolanda Duineveld (Leerkracht/ Intern Begeleider)

Jolanda is vanaf de start van onze KanZ-klas werkzaam voor ons als Pedagogisch Didactisch Medewerker. Toen wij haar voor deze functie vroegen was haar antwoord direct een volmondig Ja!
Jolanda is twintig jaar werkzaam geweest in het onderwijs, als leerkracht en Intern Begeleider. Ze heeft een aantal jaar gewerkt op de Montessorischool waarin wij gehuisvest zijn.

Jolanda werkt op dit moment twee dagen per week in de KanZ-klas en 2 uur per week als Intern Begeleider.

Jolanda: "Ik ben enorm dankbaar dat ik deel uit mag maken van dit fantastische project. Ik zie dagelijks de meerwaarde van de situatie en wat dit zowel "onze" kinderen als de kinderen van de basisschool brengt. Het is een stapje naar een inclusieve maatschappij waarin kinderen met en zonder beperking samen leren, spelen en leven."

Lucie Kruijer (leerkrachtondersteuner/ coördinator zorg en inclusie)

Rebecca Duin (Zorgmedewerker)

Margriet van Nassau (Zorgmedewerker/ coördinator logeren)

Martxela Nobel (Zorgmedewerker)

Katja de Wit (Zorgmedewerker)