Vacature lid Raad van Toezicht (onbezoldigd)

Per 1 oktober 2018 ontstaat er een vacature voor een nieuw lid voor de Raad van Toezicht, aandachtsgebied juridische zaken.

Functieprofiel


• Ruime werkervaring als jurist
• Gevoel voor afweging van risico’s
• Inzicht in de juridische samenhang van alle onderdelen van de stichting

Kwaliteiten van alle leden van de Raad van Toezicht


• Binding met de doelstellingen, ambitie en strategie van de organisatie
• Brede maatschappelijke binding en belangstelling en een functioneel netwerk
• Vermogen om het beleid en functioneren van de organisatie op hoofdlijnen te toetsen en te komen ot een weloverwogen oordeel
• In staat de advies- en klankbordfunctie vorm te geven en te inspireren
• De juiste balans tussen betrokkenheid en distantie
• Onafhankelijkheid en vrij van last of ruggespraak
• Integer, kritische houding (“doorvragen”)
• Inzicht in belangen van stakeholders
• Vertrouwenwekkend en representatief voor de organisatie
• Binding met de regio (voor een deel van de Raad)
• Voldoende beschikbaarheid

Meer info en profiel: Documenten