Tarievenlijst Stichting KanZ 2020

 

Zorg op school:
Persoonlijke verzorging per uur                € 36,50 
Individuele begeleiding per uur                € 36,50 
Dagdeel begeleiding groep                       € 60,00               

Deze zorg is zowel in te zetten in onze Samen naar school klassen als ambulant.

Weekend- en vakantieopvang:
Dagopvang  (9.00 – 16.00)                        € 169,50

Let op: Bij voldoende aanmeldingen zijn wij voornemens om in 2020 te starten met het aanbieden van logeeropvang. U kunt uw kind alvast aanmelden voor onze wachtlijst. De onderstaande bedragen zijn een indicatie. Er kunnen geen rechten worden verleend aan deze tarievenlijst.

Arrangementen kort verblijf/ logeren:
Logeren losse nacht maandag t/m donderdag (16.00 – 9.00)                     € 340,00
Logeren losse nacht inclusief dagopvang weekend (9.00 – 9.00)                € 480,00
Logeren inclusief dagopvang weekend (zaterdag 9.00 – zondag 16.00)      € 620,00
Logeren inclusief dagopvang weekend (vrijdag 16.00 – zondag 16.00)       € 960,00

Regelement Logeerhuis KanZ:
• Minimale bezetting van 3 logés per nacht
• Bij minder dan 3 logés is het logeerhuis in principe gesloten
• Er is plaats voor max. 8 kinderen tijdens de dagopvang en 5 logés per nacht
• Overdag zijn er minimaal 2 begeleiders aanwezig (max. 1 op 2 ½ )
• ‘s Nachts is er altijd een zorgverlener aanwezig 
• De logeerdagen worden 6 maanden vooruit ingepland
• Tot uiterlijk 4 dagen voor het aanvangstijdstip van het logeren is annuleren kosteloos
• Bij annuleren korter dan 4 dagen voor het aanvangstijdstip van het logeren wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht
• Bij annuleren binnen 48 uur voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht
• Er kunnen meerdere arrangementen na elkaar afgenomen worden
• Het logeerhuis is gesloten op officiële feestdagen

 NB. Alle tarieven zijn op basis van onze standaard bezetting en zorgaanbod. Mocht er sprake zijn van een meer specifieke, complexe of inetnsieve zorgvraag dan zullen we op basis van maatwerk onze tarieven daarop aanpassen.