Tarievenlijst Stichting KanZ 2020

 

Zorg op school:
Persoonlijke verzorging per uur                € 35,00
Individuele begeleiding per uur                € 35,00 
Dagdeel begeleiding groep                        € 62,00               

Deze zorg is zowel in te zetten in onze Samen naar school klassen als ambulant.

Weekend- en vakantieopvang:
Dagopvang  (9.30 – 16.30)                        € 140,00

Let op: Bij voldoende aanmeldingen zijn wij voornemens om in 2020 te starten met het aanbieden van logeeropvang. U kunt uw kind alvast aanmelden voor onze wachtlijst. De onderstaande bedragen zijn een indicatie. Er kunnen geen rechten worden verleend aan deze tarievenlijst.

Arrangementen kort verblijf/ logeren:
Logeren losse nacht maandag t/m donderdag (16.00 – 9.00)                     € 248,00
Logeren losse nacht inclusief dagopvang weekend (9.30 – 9.30)                € 480,00
Logeren inclusief dagopvang weekend (zaterdag 9.30 – zondag 16.30)      € 620,00
Logeren inclusief dagopvang weekend (vrijdag 16.30 – zondag 16.30)       € 960,00

Regelement Logeerhuis KanZ:
• Minimale bezetting van 3 logés per nacht
• Bij minder dan 3 logés is het logeerhuis in principe gesloten
• Er is plaats voor max. 8 kinderen tijdens de dagopvang en 5 logés per nacht
• Overdag zijn er minimaal 2 begeleiders aanwezig (max. 1 op 2 ½ )
• ‘s Nachts is er altijd een zorgverlener aanwezig 
• De logeerdagen worden 6 maanden vooruit ingepland
• Tot uiterlijk 4 dagen voor het aanvangstijdstip van het logeren is annuleren kosteloos
• Bij annuleren korter dan 4 dagen voor het aanvangstijdstip van het logeren wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht
• Bij annuleren binnen 48 uur voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht
• Er kunnen meerdere arrangementen na elkaar afgenomen worden
• Het logeerhuis is gesloten op officiële feestdagen