Welkom bij Stichting KanZ Heerhugowaard!

Stichting KanZ Heerhugowaard is een kleine en vernieuwende zorgaanbieder. Onze zorg is voornamelijk gericht op ontwikkeling en inclusie. Door onze unieke samenwerking met het reguliere onderwijs in onze regio kunnen wij, naast zorg, een passend onderwijsaanbod bieden binnen het reguliere basisonderwijs, voor kinderen met een (meervoudige) beperking.

Stichting KanZ is het initiatief van Christiaan Kwint en Marieke Bol, ouders van Kamil. Kamil heeft een meervoudige beperking.
Vanuit hun eigen werkervaring in het welzijnswerk, de (jeugd-)zorg en het onderwijs hebben ze vorm gegeven aan de wensen die ze hadden voor hun eigen zoon. Zorg én onderwijs op maat, in een inclusieve setting. 

In 2015 is stichting KanZ opgericht en inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een bloeiende organisatie met een uniek zorg- en onderwijsaanbod voor kinderen met een (meervoudige) beperking. 


Onze missie
Kansen, onderwijs en zorg bieden aan kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking in een inclusieve setting.


Onze visie
Stichting KanZ hecht veel waarde aan kleinschaligheid. Dat wil zeggen; kleine groepen, veel individuele aandacht, kleine organisatie en een hoge personeelsbezetting. De organisatie werkt efficiënt en heeft korte lijnen naar de medewerkers.
De betrokkenheid van de ouders is daarbij een belangrijk uitgangspunt voor onze organisatie.