Steun Stichting KanZ Heerhugowaard en help zo mee om kinderen met een (meervoudige) beperking de beste ontwikkelingskansen en zorg te bieden!

Stichting KanZ Heerhugowaard is een kleine stichting die zich inzet voor kinderen met een (meervoudige) beperking. Wij doen dit door het aanbieden van volledig verzorgde logeerweekenden met professionele 1-op-1 begeleiding  om zo de ouders, broertjes en zusjes van het zorgintensieve kind tijdelijk te ontlasten.

Daarnaast zijn wij op 1 september 2015 gestart met onze KanZ-klas. In een aangepast klaslokaal binnen een gewone basisschool bieden wij passend en inclusief onderwijs mét zorg op maat, aan kinderen die niet 'gewoon' naar school kunnen vanwege hun intensieve zorgvraag of beperking.

Omdat wij geen winst maken op onze activiteiten en daarom voor een deel afhankelijk zijn van subsidies, giften, donaties en sponsoring, vragen wij u om ons daarbij te helpen.

Met uw bijdrage kunt u concreet iets voor ons mogelijk maken:

  • 1 dagdeel begeleiding voor 1 kind in de KanZ-klas voor €58,-
  • 1/2 uur muziektherapie voor alle kinderen in de KanZ-klas voor €30,-
  • 1 week lokaalhuur van de KanZ-klas voor €62,50
  • 1 maand lokaalhuur van de KanZ-klas voor €250,-
  • 1 bijzonder uitstapje voor onze logeerkinderen voor €42,00

U kunt natuurlijk ook een bedrag doneren te besteden naar eigen inzicht. Ook andere vormen, bijvoorbeeld sponsoring in natura, voor een speciaal doel of speelmateriaal of iets anders zijn natuurlijk van harte welkom. Neem contact met ons op via info@stichtingkanz.com

U kunt uw donatie overmaken op rekening:

NL16TRIO 0197 9301 90 t.n.v. Stichting KanZ Heerhugowaard

Als dank voor uw donatie ontvangt u van ons een persoonlijke attentie